Naše istraživačke i razvojne teme

Mreža naših svetskih razvojnih sajtova označava inovacije koje postavljaju trendove. Samo u 2016, prijavili smo se 191 patenata. Istražujemo i razvijamo rešenja za izazove mobilnosti budućnosti. Fokus istraživanja u DRÄXLMAIER Automotive Electronic Center Beograd je na sledećim oblastima:

Elektro-mobilnost

Elektrifikovana mobilnost je jedan od najvažnijih trendova u industriji. Razvijamo baterije, komponente i optimizujemo električne sisteme budućnosti.

Simulacija

Jedna od naših ključnih kompetencija leži u simulaciji potpuno električnih i hibridnih vozila. Uz pomoć simulacije ćelija, možemo, na primer, rekonstruisati ponašanja baterijskih ćelija i simulirati strukturu grupa ćelija od nivoa modula do nivoa pakovanja. Upotreba Cloud sistema omogućava nam da analiziramo stvarne obrasce vožnje i opterećenja.

Povezivanje - povezana mobilnost

Do 2025. godine biće više od 600 miliona potpuno povezanih vozila širom sveta. Automobil će postati važan centar podataka. Na primer, radimo na inteligentnoj proceni podataka o baterijskim sistemima u Cloud sistemima. Rezultati će biti uključeni u razvojni proces sistema za skladištenje.

Autonomna vožnja

Automobili sve više preuzmaju zadatke vozača, koji onda imaju više vremena za druge stvari u automobilu. Vozači u Evropi i SAD provode više od 90 minuta u automobilu svakog dana. Na primer, istražujemo kako ćemo prilagoditi enterijer automobila promenljivim potrebama i uslovima.

Delite