Sistemi za upravljanje baterijama

Upravljanje energijom - od kontrolera ćelija do upravljanja baterijama, do S-Box do kompletnog rešenja za baterije

Skalabilni sistemi baterija uključuju do 20 elektronskih komponenti za efikasno praćenje, merenje i kontrolu svih sigurnosnih i korisničkih funkcija. Elektronika baterije DRÄXLMAIER Group uključuje kontrolnu jedinicu za baterije koja vrši monitoring nad izolacijom i upravljanja toplotom,  ima senzore snage i napona, kao i merenje i praćenje napona ćelija.

Kontrolna jedinica baterije

Kontrolna jedinica baterije ugrađena u visokonaponsku upravljačku kutiju DRÄXLMAIER Group je veza između automobila i baterije. Ovde se podaci o ulaznim baterijama mere, obrađuju, izračunavaju, dijagnostikuju i saopštavaju. Iz ulaznih izmerenih vrednosti, kontrolna jedinica baterije izračunava stanje napunjenosti (SoC), zdravstveno stanje (SoH) i stanje funkcije (SoF) baterije. Pored toga, kontrolna jedinica sadrži sistem za nadzor otpora izolacije i preuzima upravljanje toplotom.

Senzor struje i napona dIUS

Pomoću senzora struje i napona, ili dIUS, DRÄXLMAIER Group je razvio mernu jedinicu orijentisanu na budućnost, visoke preciznosti i sigurnosti sa opsežnom dijagnostičkom funkcijom. Senzor obezbeđuje veoma precizno merenje napona i struje u visokonaponskoj bateriji, a zauzima veoma mali prostor i uzima u obzir električnu bezbednost. Ovo važi za ceo životni vek proizvoda.

Kontroler ćelije

Za praćenje i balansiranje ćelija, DRÄXLMAIER nudi integrisano, kao i eksterno rešenje, prema specifikaciji kupca. Kontrolor ćelija meri i prati bezbednosno relevantne vrednosti napona i temperature u pojedinačnim ćelijama i preuzima balansiranje ćelija, kako bi zaštitio ćelije od preopterećenja ili prekomernog pražnjenja.

Delite