Zaposlenje u DRÄXLMAIER Automotive Electronic Center u Beogradu

Trenutno tražimo:

Softver inženjere

Zadaci:

 • Projektovanje, razvoj i programiranje i poboljšanje kompleksnih algoritama i softverskih funkcija u oblasti elektronike vozila, a naročito elektromobilnosti u skladu sa Automotive SPICE i ISO 26262.
 • Odgovornost za dizajniranje, implementaciju, pregled i testiranje jedne ili više funkcija upravljačke jedinice na nivou softvera.
 • Specifikacija i dizajn softverskih zahteva i arhitektura.
 • Konfiguracija, adaptacija i integracija osnovnog i standardnog softvera.
 • Fokusiranje na softversko testiranje - počev od SW-Unit testova do HW-SW integracionih testova

 Profil:

 • Univerzitetska diploma (elektronika, telekomunikacije, računarstvo).
 • Odlično znanje engleskog jezika, nemački bi bio prednost.
 • 3-5 godina profesionalnog iskustva u razvoju ugrađenog softvera. Iskustvo sa moćnim mikrokontrolerima od 8 do 32 bita i x-core procesorima. Iskustvo u automobilskoj industriji poželjno, ali ne i obavezno.
 • Poznavanje: serijskih mreža i komunikacionih protokola (npr. UDS, CAN, LIN); C programiranje (MISRA) ili Matlab, UML-Design (npr. Rhapsody); lanac alata kao što je iSystem debugger statička kodna analiza, Vector Davinci, PTC Integrity.
 • Sposobnost da se suočite sa funkcionalnim konfliktima, fleksibilnost, orijentisanost ka klijentima i ciljevima i spremnim za rad u timu.
 • Veština da delujete kao trener i prenesete svoje znanje.

Softver testere

 Zadaci:

 • Dizajn i automatizicija sofverskih testova za ugrađeni softver upotrebom metoda u skladu sa ISTQB na svim nivoima testiranja softvera definisanim u V- modelu (npr. Hardver-Softver integracija, softver unit testovi)
 • Analiza i revizija specifikacija zahteva, specifikacija, arhitektura
 • Izrada izveštaja o testiranju, ocenjivanje softvera i davanje preporuka za odobrenja na osnovu rezultata testiranja
 • Primena menadžmenta zahteva, izmena, konfigurisanja i testiranja
 • Saradnja pri poboljšavanju procesa za razvijanje softvera sa fokusom na procese testiranja
 • Bliska saradnja sa softver inženjerima radi unapređenja softvera

Profil:

 • Univerzitetska diploma (elektronika, telekomunikacije, računarstvo).
 • Odlično znanje engleskog jezika, nemački bi bio prednost.
 • Više od 2 godine profesionalnog iskustva u oblasti razvoja ugrađenog softvera, po mogućnosti u automobilskoj industiji sa fokusom na testiranje softvera.
 • Osnovno poznavanje razvoja ugrađenog softvera i programskog jezika C, po mogućnosti MISRA
 • Poznavanje testiranja softvera (u automobilskoj industriji) i razvojnih alata kao što su Vector CANoe, Matlab, Tessy, a prednost bi bila i poznavanje  ALM alata kao što je PTC Integrity
 • Iskustvo u Funkcionalnoj Bezbednosti (ISO 26262) i razvojnim procesima u automobilskoj indutriji  (npr. A-SPICE) bi bili cenjeni
 • Posedovanje ISTQB sertifikata bi bilo cenjeno
 • Obavljanje radnih zadataka sa  jakim usmerenjem na kvalitet i dokumentovanje svog rada  

Hardver inženjere

Zadaci:

 • Razvoj i održavanje elektronskih uređaja za automobilsku industriju. Rad u skladu sa V-modelom (razvojni proces).
 • Kreiranje hardverskih zahteva i hardverske arhitekture. Dizajn hardvera, izbor komponenti i šema.
 • Planiranje i izvršenje pregleda šema.
 • Zahtevi za PCB Layout Design, pregledi rasporeda.
 • Testiranje, rešavanje problema i otklanjanje grešaka u elektronici.
 • Podešavanje i učešće u FMEA i analizi rizika.  

Profil:

 • Univerzitetska diploma (elektronika, telekomunikacije, računarstvo).
 • Odlično znanje engleskog jezika, nemački bi bio prednost.
 • Više od 2 godine profesionalnog iskustva u oblasti razvoja hardvera.
 • Iskustvo sa moćnim mikrokontrolerima od 8 do 32 bita i x-core procesorima. Poznavanje opštih automobilskih zahtevima za elektronske upravljačke jedinice (ECUs).
 • Rad sa dizajnerom Altium designer i LT Spice uz poštovanje automobilskih specifikacija. PCB + DfM i EMC znanje je cenjeno.
 • Dobro znanje u dizajnu i simulaciji analognog i digitalnog hardvera.
 • Sposobnost da se suočite sa funkcionalnim konfliktima, fleksibilnost, orijentisanost ka klijentima i ciljevima i spremnim za rad u timu.

Tim lider za razvoj softvera

Zadaci: 

 • Vođenje tima od 20 hardver inženjera / softverskih programera i testera.
 • Upravljanje resursima i raspodela kapaciteta za projekte, izveštavanje o progresu,  komunikacija na lokaciji, upravljanje talentima.
 • Bliska saradnja sa rukovodiocima podprojekta (hardver i softver).
 • Upravljanje strategijom rasta i upravljanje budžetom (u koordinaciji).
 • Moderiranje procesa rešavanja tehničkih problema.
 • Pregled / odobravanje hardverskih / softverskih artefakata (specifikacije, C-Code itd.)  

Profil:

 • Univerzitetska diploma (elektronika, telekomunikacije, računarstvo).
 • Odlično znanje engleskog jezika, nemački bi bio prednost.
 • 3-5 godina profesionalnog iskustva u razvoju ugrađenog softvera. Iskustvo u automobilskoj industriji poželjno sa fokusom na testiranju softvera. Lidersko iskustvo (po veličini manji ili srednji tim).
 • Razvoj i programiranje složenih algoritama i softverskih funkcija u oblasti električne mobilnosti(upravljanje energijom 48V, razvoj senzora / aktuatora, upravljanje baterijama).
 • Poznavanje automobilskih zahteva za elektronske kontrolne jedinice (AUTOSAR, MISRA C, (HW/SW) metode ispitivanja, ISO26262) i (OEM) standardi (npr. BMW GS95014, VW osnovni zahtevi softverskog inženjeringa, itd)
 • Upravljanje projektima i razvoj procesnog znanja prema A-SPICE.

Delite

DRÄXLMAIER koristi Kolačiće da prilagodi ovaj sajt svojim potrebama Pravila Kolačića