Finansije – gde transparentnost pobeđuje 

Finansije i konroling znače mnogo više od pukog praćenja cifara i troškova. Zato smo uvek u potrazi za kreativnim misliocima koji kombinuju izvanrednu finansijsku kompetenciju sa strašću da stalno razvijaju naše procese.