Odgovorni prema lokalnoj zajednici

27. April 2017 – DRÄXLMAIER Group donirao Predškolskoj ustanovi Zrenjanin SpineScan aparat

DRAXLMAIER Group je donirao Predškolskoj ustanovi Zrenjanin SpineScan aparat za proveravanje i praćenje deformiteta kičme, poremećaja u držanju tela i opsega pokretljivosti kičme i vrata, kao i prateću opremu za sprovođenje korektivnih vežbi (lopte raznih veličina, jež lopte, klikere, hula hop, plastične palice, daske i tube za plivanje) kod dece predškolskog uzrasta.
Celokupan projekat ima za cilj da poboljša kvalitet života u lokalnoj zajednici kroz rad na promociji zdravih stilova života, što omogućava dostupnost preventivne korektivne vežbe za decu. Planirano je merenje posturalnog statusa sve dece pripremno predškolskog uzrasta na teritoriji grada Zrenjanina, u prvoj godini projekta njih oko 600, kako bi se nakon dobijenih rezultata krenulo u realizaciju plana korektivnih vežbi.
U cilju sistematskog rešavanja ovog problema planirano je uključivanje i edukacija roditelja koji predstavljaju nezaobilazan faktor u radu na jačanju i unapređivanju zdravlja kod dece.
Realizacija projekta pruža lokalnoj sredini permanentno rešavanje problema nepostojanja institucije/ustanove koja se bavi problemom nepravilnog držanja tela i deformiteta kičmenog stuba od dece, rešavanje problema nepostojanja neophodne savremene aparature za dijagnostifikovanje nepravilnosti, kao i rešavanje problema nepostojanja programa edukacije roditelja na ovu temu i njihovo sagledavanje posledica koju određeni deformitet sa sobom nosi.
"Smatramo da je ovaj projekat veoma dobar. U savremeno doba, kada deca sve više vremena provode u zatvorenom prostoru, uz televizor ili kompijuter, a sve manje igrajući se, sve je više slučajeva deformiteta kičme kod najmlađih. Oprema koju smo donirali Predškolskoj ustanovi, daje mogućnost ranog dijagnostifikovanja problema, sprovođenja korektivnih vežbi, edukacije roditelja i svakako skretanja pažnje javnosti na ovaj problem. DRAXLMAIER Group je uvek tu da podrži dobre dugoročne projekte koji su od opšte koristi za zajednicu i od kojih najveću korist imaju naši najmlađi sugrađani.", rekao je generalni direktor DRAXLMAIER Group Srbija Michael Wagner.

Delite