Dualno obrazovanje

01. October 2018 – Petnaest učenika novootvorenog smera Tehničar mehatronike u Tehničkoj školi jedan dan u nedelji ima praktične vežbe u fabrici DRÄXLMAIER u Zrenjaninu

DRÄXLMAIER Group podržava i promoviše model dualnog obrazovanja u Srbiji na različite načine već godinama unazad, jer veruje da je ovaj model veoma koristan za mlade ljude i omogućava bolje sticanje znanja.
Petnaest učenika novootvorenog smera Tehničar mehatronike u Tehničkoj školi, koji nastavu ima po modelu dualnog obrazovanja, jedan dan u nedelji ima praktične vežbe u fabrici DRÄXLMAIER u Zrenjaninu. U posebnoj učionici opremljenoj specijalnim alatima i mašinama, sa njima radi stručno lice iz DRÄXLMAIER i to po istom programu i lekcijama po kojima rade njihovi vršnjaci mehatroničari u školama u Nemačkoj.
"Snažno međudelovanje disciplina kao što su mašinstvo, elektrotehnika, elektro-pneumatika, automatsko upravljanje, nam daje za pravo da verujemo da je smer Tehničar mehatronike, veoma atraktivan i da je to smer koji ima dobru perspektivu za budućnost, tim pre što su mehatroničari najfleksibilniji, najspremniji i dobro obučeni stručnjaci budućnosti. Znanja koje mladi čovek stekne u našoj kompaniji i teoretska i praktična, u sublimaciji sa znanjima koje stekne u školi, su ključ za stvaranje uspešnog čoveka.", kaže Brenda Leonardo, zadužen za stručno obrazovanje u DRÄXLMAIER Group.

Duga istorija Dualnog obrazovanja u DRÄXLMAIER Group
Sistem dualnog obrazovanja u Nemačkoj je uspostavljen pre 43 godine i kompanija DRÄXLMAIER se odmah uključila u ovaj program. Kako se sistem razvijao, tako se i širio po svetu. Prva lokacija DRÄXLMAIER-a van Nemačke koja se priključila ovom sistemu je Rumunija 2012 godine, a zatim i Tunis 2013. i Moldavija 2014.godine, gde je kompanija na osnovu svojih potreba kreirala plan obrazovanja za tri potpuno nova obrazovna profila. Model se primenjuje i u Makedoniji, gde su rezultati takođe odlični.

Prednosti Dualnog obrazovanja
U sadašnjem sistemu obrazovanja mladi su dobijali samo formalno znanje, a modelom Dualnog obrazovanja će dobijati i usvajati osim formalnih, i funkcionalna znanja, jer će učenici učiti u realnim uslovima i u realnom procesu proizvodnje.Uz Dualni model obrazovnja mladi će biti preduzetni, razvijaće projektno, procesno, sintezno, racionalno i kritičko mišljenje. Takođe, sinergijska veza između škola i kompanija po ovom modelu obrazovanja je veoma velika, a dokaz za to je da Ministarstvo za obrazovanje i tehnološki razvoj planira da i neke Visokoškolske ustanove u skorijoj budućnosti pređu na Dualni sistem učenja, gde će svi imati benefite, i škole i kompanije i učenici.

Delite