Pravna obaveštenja

Ove Internet stranice imaju za cilj da vas obaveste o DRÄXLMAIER Group i njenim proizvodima. DRÄXLMAIER Group zadržava pravo da promeni sadržaj svojih Internet stranica bez prethodne najave i bez navođenja razloga.


Izjava o odgovornosti
Ovaj Internet sajt je urađen sa najvećom mogućom pažnjom. Ipak, DRÄXLMAIER Group ne preuzima odgovornost da su informacije koje se na njemu nalaze 100 posto ispravne ili bez greške. DRÄXLMAIER Group čini sve napore da održi ove Internet stranice u toku sa aktuelnim promenama i dopunama. Sadržaj je namenjen samo u informativne svrhe. Zadržavamo pravo na izmene u bilo kom trenutku. DRÄXLMAIER Group ne preuzima odgovarnost za štetu nastalu direktno ili indirektno upotrebom ovog Internet sajta, osim ako nije nastala zbog malicioznosti ili krajnjom nepažnjom.
Internet stranice DRÄXLMAIER Group mogu sadržati linkove ka veb sajtovima drugih kompanija, kako u Nemačkoj tako i van nje, na koje DRÄXLMAIER Group nema uticaja. DRÄXLMAIER Group ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj tih Internet stranica. Odgovornost za sadržaj tih Internet stranica leži sa odgovarajućim operaterima stranica. DRÄXLMAIER Group je proverila spoljni sadržaj nakon prvog povezivanja na stranicu zbog moguće povrede zakona. U to vreme, nije bilo nikakvih zakonskih prekršaja. DRÄXLMAIER Group nema uticaja na sadašnji i budući dizajn ili sadržaj povezanih stranica. Postavljanje eksternih linkova ne znači da DRÄXLMAIER Group usvaja sadržaj referenci ili link. Konstantna provera eksternih linkova nije izvodljiva za DRÄXLMAIER Group bez konkretnih dokaza o slučajevima kršenja zakona. Međutim, takvi spoljni linkovi će biti izbrisani odmah po saznanja o bilo kakvim kršenjima zakona.

Internet stranice DRÄXLMAIER Group mogu da sadrže i publikacije, mišljenja ili preporuke stručnjaka. Informacije koje su označene kao publikacije, mišljenja ili preporuke i nalaze se direktno na Internet stranicama DRÄXLMAIER Group ili im se pristupa preko linka, predstavlju samo mišljenje stručnjaka po određenom pitanju, nisu nužno identične sa stavovima DRÄXLMAIER Group. Pored toga, DRÄXLMAIER Group ne preuzima nikakvu odgovornost da osigura da su ove informacije i mišljenja tačna i potpuna.

 

Intelektualna svojina
Ukoliko nije drugačije navedeno, sve informacije, slike, ilustracije i slično, koje se nalaze na Internet stranicama DRÄXLMAIER Group su vlasništvo DRÄXLMAIER Group. Sadržaji Internet stranica su zaštićeni autorskim pravom.

Sadržaj ovih Internet stranica može biti reprodukovan samo pod uslovom da sledeće obaveštenje o autorskom pravu bude uključeno: “© Copyright DRÄXLMAIER Group, Vilsbiburg, Germany All Rights Reserved.” Sve slike, testove, grafiku, zvuke, animacije i video datoteke prikazane na ovoj Internet stranici, kao i njihov raspored, podležu zaštiti autorskih prava i drugim zakonima kojima se štiti intelektualna svojina. Sadržaj ove Internet stranice ne može se kopirati, objavljivati, menjati ili koristiti za druge Internet stranice u komercijalne svrhe. Osim toga, neke Internet stranice DRÄXLMAIER Group sadrže slike koje su pokrivene zaštitom autorskih prava trećih lica. Ukoliko nije drugačije navedeno, svi zaštitni znaci na DRÄXLMAIER-ovom web sajtu su zaštićeni zakonima o robnim markama. Ovo se posebno odnosi na DRÄXLMAIER brendove, identifikacione panele, logo kompanije i ambleme.

Posebno, zakonske odredbe na ovoj Internet stranici ne odobravaju ili kreiraju dozvolu za autorska prava, patente, brend ili druga prava. DRÄXLMAIER Group će pokrenuti pravni postupak protiv bilo kakvih povreda svoje intelektualne svojine.