Mi u DRÄXLMAIER Group smo fokusirani na inicijativu i kreativnost. Naši zaposleni imaju veliku slobodu da razmišljaju i deluju na sopstvenu inicijativu i preduzetnički način. Istovremeno, mi ih ohrabrujemo da aktivno doprinose uspehu kompanije dajući sugestije za poboljšanje kvaliteta. Kao porodična kompanija, mi uvek postupamo u skladu sa našim vrednostima, koje su čvrsto usidrene u našoj korporativnoj kulturi.

"Mi smo DRÄXLMAIER"

Globalno pozicionirani
DRÄXLMAIER ima globalnu razvojnu, proizvodnu i prodajnu mrežu sa više od 60 lokacija u preko 20 zemalja sveta.

Inovativni proizvodi
Sistemi električnih instalacija, električne i elektronske komponente sa funkcijama koje postavljaju nove trendove, centralne konzole i paneli vrata laganog dizajna, instrument table i moduli vrata i cockpit sa ambijentalnim osvetljenjem. Naše elektronske komponente prate sledeću generaciju električne mobilnosti. Saznajte više o našim proizvodima

Naši klijenti
Audi, BMW, Bugatti, Cadillac, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Mercedes-Benz, MINI, Porsche, Volkswagen

Izazovni zadaci
DRÄXLMAIER je kompanija koja je višestruko nagrađivana za tehnologiju u premijum automobilskom segmentu. Pedeset procenata DRÄXLMAIER patenata su stari pet ili manje godina.

Profesionalni razvoj i razvoj karijere
DRÄXLMAIER ima jasno definisane procedure obuka za sve zaposlene. Našim zaposlenima dajemo priliku da unaprede svoja stručna znanja i veštine, kao i da rade u internacionalnim timovima i obogaćuju svoja iskustva, stvarajući sebi prostor za napredak.
Imamo jasno definisanu proceduru unapređenja, dajući svim našim zaposlenima jednaku šansu za napredak– kroz interne konkurse primarno dajemo priliku našim zaposlenima da napreduju i razvijaju se lično i profesionalno. Mnogi naši zaposleni su od prvih koraka načinjenih u proizvodnji postepeno došli do menadžerskih pozicija.

Briga o pojedincu
DRÄXLMAIER o svakom zaposlenom razmišlja kao o individui. Za svakog novog člana našeg tima obezbeđujemo individualni plan razvoja, vodeći računa da svako dobije obuke i treninge koji su mu neophodni kako bi bio u mogućnosti da adekvatno odgovori na radne izazove.

Unapređenje procesa
Omogućujemo svim našim zaposlenima da aktivno učestvuju u razvoju ideja i unapređenju postojećih procesa kako bismo postigli da proizvodnja funkcioniše besprekorno, a naši zaposleni budu zadovoljni. Nagrađujemo one koji daju značajan doprinos unapređenju procesa. Sprovodimo redovne ankete o zadovoljstvu zaposlenih i nastojimo da preduzmemo mere kojima bismo povećali nivo zadovoljstva i privrženosti kompaniji. 

Pronađite oglase
Pronađite oglase

Delite