Karakteri @ DRÄXLMAIER

Aleksandra Đorđić Referent prodajne logistike

DRÄXLMAIER Group je jedan velik, ali izuzetno uređen i dobro organizovan sistem gde ništa nije prepušteno slučaju. Moj svakodnevni rad podrazumeva koordinaciju između klijenata, centrale kompanije i četiri proizvodne lokacije u okviru DRÄXLMAIER Group. Pratim procese od samog nastanka porudžbenice do isporuke finalnog proizvoda klijentu. Komuniciram sa klijentima širom sveta i usmerena sam na to da svi klijenti uvek na vreme budu snabdeveni našim proizvodima.