DRÄXLMAIER Group

Informacije o zaštiti podataka
u okviru korišćenja web stranice

I. Rukovalac i kontakt podaci

Rukovalac u skladu sa članom 4.stav 1. Tačka 8. ZZPL

DAD Dräxlmaier Automotive d.o.o. (u daljem tekstu“ Rukovalac”)

Skladišna hala 1, Zrenjaniski park, Lokacija Bagljaš Aerodrom

Zrenjanin

Lice za zaštitu podataka kod rukovaoca dostupan je na sledećoj adresi:

Lice za zaštitu podataka o ličnosti
DAD Dräxlmaier Automotive d.o.o.
Skladišna hala 1, Zrenjaninski park, Lokacija Bagljaš Aerodrom
23000 Zrenjanin
privacyserbia@draexlmaier.com
 

II. Prikupljanje i obrada ličnih podataka

Poseta web stranici

Kada posetite našu web stranicu, naš web server standardno prikuplja sledeće podatke:

 • naziv Vašeg internet provajdera
 • web sajt sa kojeg nas posećujete
 • stranice koje posećujete kod nas
 • količinu prenetih podataka i veličinu datotetke posećne stranice
 • protokol i adresa internet protokola (IP – Adresa)
 • datum, vreme i trajanje posete
 • jezik pretraživača
 • statusni kod
 • tip uređaja, marka uređaja, model uređaja, rezolucija ekrana
 • operativni sistem, pretraživač, dodaci za pretraživač
 • interni pojmovi za pretragu
 • odlazne preporuke
 • Preuzimanja
 • Pretraživači

Ovi podaci se prikupljaju, čuvaju i obrađuju u statističke svrhe i da bi se osigurala bezbednost sistema. Ovi podaci se prikupljaju anonimno i čuvaju odvojeno od svih ličnih podataka. Ne dolazi do spajanja. Ova operacija obrade ima svoju pravnu osnovu u članu 12 stav 1. Tačka  6 ZZPL. Gore pomenute svrhe predstavljaju i naše legitimne interese. IP adresa prikupljena tokom ovoga biće izbrisana odmah nakon anonimzacije, osim ukoliko nam zakonski ili drugi pravni razlozi ne daju pravo na duže čuvanje. 

Kada pretražujete  fukncije interne pretrage web lokacije, uneti termini za pretragu, vreme upita za pretragu i IP adresa korisnika koji je postavio upit za pretragu čuvaju se 90 dana. Pravni osnov za obradu podataka prilikom korišćenja funkcije internę pretrage je član 12. Stav 1. Tačka 6 ZZPL. Svrha obrade je obrada upita za pretragu koju ste poslali i istovremeno predstavlja naš legitimni interes.
 

III. Korišćenje našeg obrasca za kontakt

Rado nas možete kontaktirati na veoma jednostavan način putem našeg obrasca za kontakt, Za ovo je potrebna važeća adresa e- pošte kako bismo mogli da odgovorimo na Vaš zahtev. Pored toga, možete dobrovoljno dati i dodatne informacije. Obrada podataka u svrhu kontaktiranja s nama odvija se u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 1. ZZPL na osnovu Vašeg pristanka, koji ste dobrovoljno dali slanjem podataka. Svrha obrade je obrada zahteva koji ste poslali. Lični podaci  koje prikupljamo za korišćenje obrasca za kontakt biće automatski izbrisani nakon što Vaš zahtev bude obrađen, osim ako nam zakonski  ili drugi pravni razlozi daju pravo na duže čuvanje.

Slanje e – papira i dokumenata za određene teme

Stavljanmo na raspolaganje e-papire i drugu dokumentaciju za određene teme. Njih možete od nas zatražiti na taj način što ćete se registrovati na našoj web stranici navodeći svoje ime, prezime i važeću e-mail adresu. U tom slučaju, Vaši podaci će biti obrađeni kako bi smo Vam poslali e-papire i druge dokumente koje želite i kako bismo sa Vama mogli zaključiti korisnički ugovor o korišćenju ovih e-papira i drugih dokumenaa. U ovom slučaju, pravni osnov za obradu je član 12. stav 1. tačka 2 ZZPL.
 

IV. Svrha i pravni osnov obrade podataka

Lične podatke detaljnije opisane u gore navedenoj izjavi o zaštiti podataka obrađujemo u składu sa odredbama ZZPL, drugim relevantnim propisima o zaštiti podataka i samo u potrebnom obimu. U meri u kojoj se obrada ličnih podataka zasniva na članu 12.stav1 tačka 6. ZZPL navedene svrhe predstavljaju i naše legitimne interese.
 

V. Prenos ličnih podataka trećim licima

Sledeće kategorije primalaca koji su obično obrađivači mogu imati pristup Vašim ličnim podacima:

 • Pružaoci usluga odgovorni za rad naše web stranice i obradu podataka čiji sistemi ih čuvaju ili prenose (npr. za održavanje i brigu o web stranici, za usluge centra za podatke, IT bezbednost). Pravni osnov za prosledjivanje podataka je član 12.stav. 1 tačka 2 ili tačka 6 ZZPL ukoliko nije u pitanju obrađivač.
 • Državni organi i institucije u meri u kojoj je to neophodno za ispunjenje zakonske obaveze. Pravni osnov za prenos podataka je član 12. stav 1. tačka 3.
 • Lica koja se angažuju u cilju obavljanja naše poslovne delatnosti (npr. Agencije, revizori, banke, osiguravajuća drušva, pravni savetnici, nadzorni organi, lica koja su uključena u proces akvizicije kompanije ili osnivanja zajedničkih privredrnih društava) Pravni osnov za prenos podataka je član 12. Stav 1 tačka 2 i tačka 6. ZZPL.

U skladu sa tim, Vaše lične podatke prosleđujemo trećim licima samo ukoliko ste u dali svoju izričitu saglasnost za to a sve u składu sa članom 12.stav 1 tačka 1. ZZPL.
 

VI. Preduslovi za prenos ličnih podataka u treće zemlje

U okviru naših poslovnih odnosa, Vaši lični podaci mogu biti prosleđeni i otkriveni trećim stranama. Oni takođe mogu biti locirani van Ervopskog ekonomskog prostora (EWR) odnosno u trećim zemljama.Takva obrada se sprovodi isklučivo radi ispunjenja ugovornih i poslovnih obaveza i radi održavanja poslovnih odnosa ka nama.

U nekim trećim zemljama, Evropska komisija potvrđuje zaštitu podataka koja je uporediva za EEA standardom kroz takozvane odluke o adekvatnosti (spisak ovih zemalja i kopije odluka o adekvatnosti se mogu naći na ovoj putanji: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en). U ostalim trećim zemljama u koje se lični podaci mogu preneti možda neće postojati konstantno visok nivo zaštite podataka zbog nedostatka zakonskih odredbi. Ukoliko je to slučaj, vodimo računa o tome da je zaštita podataka adekvatno zagarantovana. To se može učiniti putem obavezujućih propisa kompanije, standardnh ugovornih klauzula Evropske komisije za zaštitu ličnih podataka, sertifikata i važećih kodeksa ponašanja.
 

VII. Bezbednost

Koristimo tehničke i organizacione bezbednosne mere radi zaštite podataka koje dajete zbog slučajne ili namerne manipulacije, gubitka, uništenja ili pristupa neovlašćenih lica. Naše mere bezbednosti se kontinuirano uanpređuju u skladu sa tehnološkim razvojem.

SSL odnosno TSL Enkripcija

Ova stranica iz bezbednosnih razloga i radi zaštite prenosa poverljivog sadržaja kao što su npr. Upiti koje nam šaljete kao operateru sajta, koristi SSL ili TLS enkripciju. Šiforvanu vezu možete prepoznati po činjienici da se adresna linija pretraživača menja iz “http://” u  https://i po simbolu katanca u liniji pregledača. Ako je SSL ili TLS enkripcija aktivirana treće strane ne mogu čitati podatke koje nam šaljete.
 

VIII. Upotreba kolačića

Na našoj web stranci koristimo kolačiće. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se dodeljuju pretraživaču koji koristite i čuvaju se na Vašem disku sa karakterističnim nizom znakova i kroz koje određene informacije teku do mesta koje postavlja kolačić. Kolačići ne mogu pokrenuti programe ili preneti viruse na Vaš računar te stoga ne mogu prouzrokovati nikakvu štetu. Oni služe tome da našu web stranicu učine lakšom za korišćenje i uopšte efikasnijom odnosno prijatnijom za Vas.

Kolačići mogu da sadrže podatke koji omogućavaju prepoznavanje korišćenog uređaja. U nekim slučajevima, kolačići sadrže samo informacije o određenim podešavanjima koja se ne mogu odnositi na pojedince. Međutim kolačići ne mogu direktno indentifikvati korisnika.

Pravi se razlika između kolačića sesije koji se brišu odmah nakon što zatvorite pregledač i trajnih kolačića koji se čuvaju nakon pojedinačne sesije. Što se tiče njihove funkcije, razlikuju se:

 • Tehnički kolačići: Ovi kolačići su neophodni kako bi se omogućilo kretanje po web stranici, korišćenje osnovnih funkcija i obezbeđivanje bezbednosti web stranice; ne prikuplljaju informacije o Vama u markentiške svrhe niti će biti sačuvane web stranice koje ste posetili;
 • Kolačići učinka: Ovi kolačići prikupljaju informacije o tome kako koristite našu web stranicu, koje stranice posećujete i npr. Da li dolazi do grešaka prilikom korišćenja web stranice; ne prikupljaju nikakve informacije koje bi mogle da Vas indentifikuju – sve prikupljene informacije su anonimne i koriste se samo za poboljšanje naše web stranice i saznanje šta zanima naše korisnike.
 • Kolačići za oglašavanje, ciljni kolačići: Ovi kolačići služe da se  korisniku web sajta ponude reklame zasnovane prema njegovim potrebama ili ponude od strane trećih i merenje njihove efikasnosti;
 • Deljeni  kolačići: Ovi kolačići se koriste za poboljšanje interaktivnosti naše web stranice sa drugim uslugama (npr.društvenim mrežama)

Svaka upotreba kolačića koja nije apsolutno tehnički neophodna, predstavlja obradu podataka koja je dozvoljena samo uz Vašu izričitu i aktivnu saglasnost u skladu sa članom  12.stav 1 tačka 1. ZZPL. Ovo se posebno odnosi na upotrebu kolačića za oglašavnje, ciljnih kolačića i kolačića za deljenje. Pored toga, Vaše lične podatke koje obrađuju kolačići prosleđujemo trećim licima samo ako ste dali svoju izričitu saglasnost u składu sa  članom 12.stav 1 tačka 1. ZZPL.

Ako je korišćenje kolačića apsolutno neophodno sa tehničke tačke gledišta, obrada podataka služi bezbednom i neometanom funkcionisanju naše web stranice, posebno suže stabilnosti i sigurnosti veze (pravni osnov je član 12.stav 1. Tačka 6 ZZPL)

Za više informacija o tome koje kolačiće koristimo i kako da upravljate podešavanjima za kolačiće i na koji način da isklučite određene vrste praćenja, pogledajte našu Politiku o kolačićima na (https://www.draexlmaier.com/cookie-policy).

IX. Vaša prava

Informaciju o Vašim pravima kao lica čiji se podaci obrađuju možete u bilo kom trenutku dobiti koristeći kontakt podatke navedene u tački I. Kao lice na koje se podaci odnose imate pravo:

 • da u skladu sa članom 23. ZZPL zatražite informacije o Vašim podacima koje obrađujemo. Konkretno, možete dobiti informacije o svrsi obrade, kategoriji podataka, kategorijama primalaca kojima su Vaši podaci bili ili će biti  otkriveni, planiranom periodu čuvanja, postojanju prava na ispravku, brisanje, ograničenje obrade ili prigovor, postojanje prava na žalbu, poreklo Vaših podataka ukoliko nisu prikupljeni od nas, kao i postojanje automatizovanog donošenja odluka uključujući profilisanje i ukoliko je potrebno zahtevati dokazive informacije o detaljma istih.
 • da u skladu sa članom 29 ZZPL zatražite ispravku netačnih podataka ili dopunu Vaših podataka koje čuvamo;
 • da u skladu sa članom 30. ZZPL zahtevate brisanje Vaših podataka koje čuvamo, osim ukoliko je obrada neohpodna za ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i informisanja, za ispunjenje zakonske obaveze, iż razloga javnog interesa u oblasti javnog zdravlja ili u svrhu arhiviranja u javnom interesu nauönog ili istorijskog istraživanja i ostvarivanja ili odrbrane pravnog zahteva.
 • da u skladu sa članom 31. ZZPL zahtevate ograničenje obrade Vaših podataka ukoliko osporite tačnost podataka ili je obrada nezakonita;
 • da u skladu sa članom 36. ZZPL podatke koje ste dostavili  u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku  primite ili prenesete drugom rukovaocu („Prenosivost podataka“)
 • da u skladu sa članom 37. ZZPL u svakom trenutku imate pravo da podnesete prigovor na obradu podataka ukoliko se obrada vrši na osnovu čl. 12.stav 1. tačka 5) i 6). Ovo je posebno slučaj ukoliko obrada nije neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa Vama. Ukoliko se ne radi o prigovoru na obradu za potrebe direktnog oglašavanja, molimo Vas za objašnjenje o razlozima zbog kojih ne bismo trebali da obrađujemo Vaše podatke. U slučaju Vašeg osnovanog prigovora, mi ćemo isti proveriti te ćemo prekinuti ili prilagoditi obradu podataka ili ćemo Vam ukazati na obavezujuće osnovane  razloge na osnovu kojih ćemo obradu nastaviti. 
 • da u skladu sa članom 15. ZZPL Vaš dat pristanak – to jest Vaša dobrovoljna i nedvosmislena volja izražena izjavom ili drugom jasnom potvrdnom radnjom kojom pristajete na obradu ličnih podataka za jednu ili više tačno utvrdjenih svrha – da je možete opozvati u bilo kom trenutku. To ima za posledicu da nam više nije dozvoljeno da nastavimo sa obradom podataka ubuduće a na osnovu date saglasnosti.
 • da u skladu sa članom 82. ZZPL podnesete pritužbu na obradu Vaših ličnih podataka u našoj kompaniji nadležnom državnom organu za zaštitu podataka o ličnosti – Povereniku.
   

IX. Bez automatskog donošenja odluka (uključujući profilisanje)

Ne postoji namera o korišćenju ličnih podataka prikupljenih od Vas za bilo kakav automatizovani proces donošenja odluka (uključujući profilisanje).
 

X. Dodaci za društvene mreže

Na našoj web stranici ne koristimo nikakve dodatke za društvene mreže. Ukoliko naše web stranice sadrže simbole provajdera društvenih medija (npr. Facebook, Instagram, Kununu, Linkeding, Xing, YouTube) koristimo ih samo za pasivno povezivanje na stranice odgovarajućih provajdera.
 

XI. Upotreba vidžeta Ohrbeit

Na našoj web stranici koristimo tzv. Vidžet IFrame kod od Fair Recruitmenet GmbH,Untere Hauptstr. 1, 85354 Freising njihovu podkast platromu Ohrbeit (u daljem tekstu „Ohrbeit“).

Preko vidžeta se može kao putem linka do podkasta naše kompanije pristupiti Ohrbeit-u. Moguće je slušati integrisani podkast bez posete sajtu Ohrbeit. Jednostavnim korišćenjem vidžeta, Ohrbeit ne prikuplja nikakve lične podatke od Vas preko naše web stranice, niti se kolačići postavljaju na Vašem krajnjem uređaju.  

Ukoliko koristite funkciju linka vidžeta, bićete preusmereni na web stranicu Ohrbeit https://ohrbeit.de/. Na ovoj putanji  možete pristupiti propisima o zaštiti podataka kod Ohrbeit-a: https://ohrbeit.de/datenschutz/.
 

XII. Korišćenje elektronskog sistema za uzbunjivanje DRÄXLMAIER Integrity Line

Preko ove web stranice možete koristiti naš sistem uzbunjivača „DRÄXLMAIER Integrity Line“ .  Korišćenje  DRÄXLMAIER Integrity Line je u meri u kojoj je to zakonski dozvoljeno -  moguće bez davanja ličnih podataka. Međutim, možete i dobrovoljno ostaviti svoje lične podakte kao deo procesa  sistema uzbunjivanja. Informacje o obradi Vaših ličnih podataka od strane DRÄXLMAIER Integriti Line možete pronaći ovde.
 

XIII. Korišćenje video sistema VIMEO

Na našoj web stranici ugrađujemo  video sadržaj na početnoj stranici i na neke podstranice koristeći video servis Vimeo. Pružalac ove usluge je Vimeo.com, Inc., 330 West 34th Street, 5th Floor, New York, New York 10001, SAD  (u daljem tekstu  „Vimeo“). Ukoliko posetite takvu stranicu i date svoju saglasnost, Vimeo može da skladišti kolačiće na Vašem krajnjem uređaju i da prenosi podatke Vime-u u SAD. Koristeći ove podatke, Vimeo može da prati koje ste naše web stranice posetili.Ako ste prijavljeni kao član Vimea, Vimeo dodeljuje ove informacije Vašem ličnom korisničkom nalogu.  Ukoliko kliknete na dugme za početak video snimka, ova informacija takođe može biti dodeljna postojećem korisničkom nalogu. Ovu dodelu možete sprečiti tako što ćete se odjaviti sa svog Vimeo korisničkog naloga pre korišćenja naše web straice i izbrisati odgovarajuće Vimeo kolačiće.

Pravi osnov za korišćenje kolačića koje postavlja Vimeo je član 12. Stav 1. Tacka 1. ZZPL ukoliko ste dali saglasnost na baner kolačiće. Inače, pravni osnov je član 12. Stav 1. Tačka 6. ZZPL budući da imamo legitimni interes da koristimo sadržaje i usluge trećih lica za ekonomično funkcionisanje i optimizaciju naše web stranice.
 

XIV. Ažuriranje i izmene informacija  o zaštiti podataka

Ove informacije  o zaštiti podataka su trenutno važeće i imaju status Januar 2023.

 

 

III. Kolačići

DRÄXLMAIER Group koristi kolačiće na svojim web lokacijama kako bi personalizovala Vaše iskustvo sa sadržajem koji je relevantan za vas. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se preko pregledača čuvaju na Vašem uređaju.

Kolačići ne nanose štetu Vašem uređaju, niti sadrže viruse, trojanske programe ili drugi zlonamerni softver. Kolačić čuva određene informacije koje rezultiraju u vezi sa određenim primenjenim uređajem. To, međutim, ne znači da ćemo Vas moći direktno identifikovati.

Neki kolačići su neophodni kako bi vam omogućili da koristite našu veb stranicu i njene funkcije (strogo neophodni tehnički kolačići) ili da biste poboljšali svoje korisničko iskustvo (analitički i sesijski kolačići). Na primer, koristimo takozvane kolačiće sesija koji nam omogućavaju da Vas prepoznamo kada ponovo posetite našu web stranicu.

Kolačići sesije automatski se brišu kada napustite našu web lokaciju. Da bismo našu web stranicu učinili korisnijom, koristimo i privremene kolačiće koji se čuvaju na Vašem uređaju određeno vreme (vidi dole). Kada ponovo posetite našu web stranicu da biste koristili naše usluge, kolačići automatski prepoznaju da ste ranije posetili našu web lokaciju i pamte Vaše podatke i postavke tako da ih ne morate ponovo unositi (analitički kolačići).

Koristimo druge analitičke kolačiće za beleženje statističkih podataka o korišćenju naše web stranice i njihovu analizu u svrhu optimizacije naše web lokacije i usluga za Vas. Sledeći put kada posetite našu web stranicu, ovi kolačići nam omogućavaju da automatski prepoznamo da ste ranije posetili našu web lokaciju.

U slučaju da se podaci obrađuju strogo neophodnim tehničkim kolačićima, obrada je neophodna u naznačene svrhe legitimnih interesa koje sledimo mi ili treća strana u skladu sa članom 12 stav 1. tačka 6 ZZP. Naši legitimni interesi proizilaze iz gore navedenih svrha.

Analitičke kolačiće koristimo na osnovu Vašeg pristanka (natpis za kolačiće). Pravni osnov je član 6 stav 1. tačka 1 ZZP. Tamo gde se obrada zasniva na Vašem pristanku, imate određena prava kao lice na koje se podaci odnose  (pogledajte dole). Saglasnost se može povući bez navođenja razloga. Povlačenje se može neformalno uputiti na adresu rukovaoca i ne utiče na zakonitost obrade izvršene u prošlosti.

Podaci obrađeni strogo neophodnim tehničkim kolačićima identični su podacima koji se obrađuju kada se pristupi veb lokaciji (vidi gore).

Strogo neophodni tehnički kolačići čuvaju se dok ne zatvorite pregledač ili tokom jednog meseca (CookieBar Typo3). Analitički kolačići se čuvaju 14 meseci.

Većina pregledača automatski prihvata kolačiće.

Međutim, možete da konfigurišete svoj pregledač tako da sprečava bilo kakve kolačiće koji se čuvaju na Vašem računaru ili da se pokaže upozorenje svaki put kada se postavi novi kolačić. Potpuno onemogućavanje kolačića može međutim ograničiti funkcionalnost naše veb stranice.

IV. Upotreba i otkrivanje ličnih podataka i ograničenje svrhe

Svi lični podaci generisani u kontekstu korišćenja naše veb stranice i povezanih usluga prikupljaju se, obrađuju i koriste u skladu sa važećim odredbama o zaštiti ličnih podataka isključivo u svrhe izvršavanja ugovora i zaštite sopstvenih legitimnih poslovnih interesa u pogledu savetovanja i podrške našim kupcima i prilagođavanje naših proizvoda njihovim potrebama. Nećemo ustupati vaše lične podatke trećim licima niti ih na bilo koji drugi način plasirati na tržište.

V. Bezbednost

Imamo uspostavljene tehničke i organizacione mere bezbednosti kako bismo osigurali da su podaci koje nam pružate zaštićeni od slučajnih ili namernih manipulacija, gubitka, uništavanja ili neovlašćenog pristupa. Naše mere bezbednosti se kontinuirano poboljšavaju u skladu sa tehnološkim razvojem.

SSL / TLS šifrovanje

Ova web lokacija koristi tehnologiju šifrovanja SSL / TLS iz bezbednosnih razloga i radi zaštite prenosa poverljivog sadržaja, poput zahteva koje nam šaljete kao operater web lokacije. Šifrovanu vezu možete prepoznati po tome što se adresa adrese pregledača menja iz „http: //“ u „https: //“ i po simbolu brave na traci pregledača. Ako je omogućena SSL / TLS enkripcija, podatke koje nam prenosite ne mogu da čitaju treće strane.

VI. Prava lica na koja se podaci odnose

Prema članu 21 . Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (ZZP), lica na koja se podaci odnose imaju pravo na

 • potvrdu
 • pristup
 • ispravljanje
 • brisanje
 • ograničenje obrade
 • prenosivost podataka
 • prigovor
 • povući svaki pristanak dat u svrhu zaštite podataka
 • podnošenje žalbe nadzornom organu, posebno u državi članici uobičajenog prebivališta, mesta rada ili mesta navodnog kršenja zakona.

Ako se obrada vrši na osnovu legitimnih interesa rukovaoca, imate pravo da prigovorite takvoj obradi. Ako uložite prigovor, obustavićemo obradu sve dok ne budemo u mogućnosti da pokažemo argumentovane legitimne interese za obradu. Ukoliko obrađujemo Vaše lične podatke na pravnoj osnovi „legitimnih interesa rukovaoca“ u svrhe direktnog marketinga, nećemo obrađivati Vaše lične podatke ako se protivite obradi u svrhe direktnog marketinga.

U cilju ostvarivanja ovih prava, lice na koje se odnose podaci može u bilo kom trenutku kontaktirati llice za za zaštitu podataka o ličnosti kod rukovaoca.

VII. Važenje i izmena ove Politike zaštite podataka

Ova politika zaštite podataka važi od juna 2019.