DRÄXLMAIER Group

Politika zaštite podataka
za upotrebu web stranica

I. Podaci o rukovaocu i kontaktima

Rukovalac u smislu člana 4. Stav 8. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti "Službeni glasnik RS", broj 87/2018 (ZZP) je

DAD Dräxlmaier Automotive d.o.o.
Skladišna hala 1 „Zrenjaninski park“
Lokacija Bagljaš Aerodrom
23000 Zrenjanin
Republika Srbija

Kontakt lica za zaštitu podataka o ličnosti:

Lice za zaštitu podataka o ličnosti
DAD Dräxlmaier Automotive d.o.o.
Skladišna hala 1 „Zrenjaninski park“
Lokacija Bagljaš Aerodrom
23000 Zrenjanin
Republika Srbija

privacyserbia@draexlmaier.com

II.Prikupljanje i obrada ličnih podataka

Pristup web lokaciji

Kada pristupite našoj web lokaciji, naš web server automatski prikuplja sledeće podatke:

 • ime vašeg dobavljača Internet usluga
 • web stranicu koja vas vodi do naše web stranice
 • stranice koje posećujete na našoj web stranici
 • preneti obim podataka
 • adresa Internet protokola (IP adresa)
 • datum i trajanje sesije
 • jezik pregledača
 • tip, marka i model uređaja, rezolucija ekrana
 • operativni sistem, pregledač, dodaci za internet pretraživač
 • interni termini za pretragu
 • spoljašnje veze
 • preuzimanja
 • pretraživači na internetu

Ovi podaci se prikupljaju, čuvaju i analiziraju u statističke svrhe i radi osiguranja sigurnosti sistema. Podaci se prikupljaju anonimno i čuvaju odvojeno od svih ličnih podataka. Nema spajanja podataka. Pravni osnov za obradu u ovom slučaju je član 12 stav 1. Tacka 6 ZZP. Gore pomenute svrhe takođe predstavljaju legitimne interese naših. IP adresa prikupljenih  u ovom kontekstu  i biće izbrisana odmah nakon anonimizacije, osim ako imamo pravo da podatke zadržavamo duži period po zakonskom ili drugom pravnom osnovu.

Upotreba kontakt obrazca

Možete koristiti obrazac za kontakt kako biste nas kontaktirali brzo i jednostavno. Sve što nam je neophodno  da odgovorimo na vaš zahtev je važeća adresa e-pošte, ali možete slobodno navesti dodatne informacije ukoliko želite. Obrada podataka u svrhu kontaktiranja sa nama vrši se u skladu sa članom 12 stav 1. tačka 1 ZPP na osnovu Vašeg slobodno datog pristanka kada nam šaljete svoje podatke. Svrha obrade u tom slučaju je obrada Vašeg zahteva. Lični podaci koje prikupljamo za korišćenje kontakt obrazca automatski se brišu nakon obrade Vašeg zahteva, osim ako nemamo pravo da podatke zadržimo duži period po osnovu zakonskih ili drugih pravnih osnova.

III. Kolačići

Grupa DRAKSLMAIER koristi kolačiće na svojim web lokacijama kako bi personalizovala Vaše iskustvo sa sadržajem koji je relevantan za vas. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se preko pregledača čuvaju na Vašem uređaju.

Kolačići ne nanose štetu Vašem uređaju, niti sadrže viruse, trojanske programe ili drugi zlonamerni softver. Kolačić čuva određene informacije koje rezultiraju u vezi sa određenim primenjenim uređajem. To, međutim, ne znači da ćemo Vas moći direktno identifikovati.

Neki kolačići su neophodni kako bi vam omogućili da koristite našu veb stranicu i njene funkcije (strogo neophodni tehnički kolačići) ili da biste poboljšali svoje korisničko iskustvo (analitički i sesijski kolačići). Na primer, koristimo takozvane kolačiće sesija koji nam omogućavaju da Vas prepoznamo kada ponovo posetite našu web stranicu.

Kolačići sesije automatski se brišu kada napustite našu web lokaciju. Da bismo našu web stranicu učinili korisnijom, koristimo i privremene kolačiće koji se čuvaju na Vašem uređaju određeno vreme (vidi dole). Kada ponovo posetite našu web stranicu da biste koristili naše usluge, kolačići automatski prepoznaju da ste ranije posetili našu web lokaciju i pamte Vaše podatke i postavke tako da ih ne morate ponovo unositi (analitički kolačići).

Koristimo druge analitičke kolačiće za beleženje statističkih podataka o korišćenju naše web stranice i njihovu analizu u svrhu optimizacije naše web lokacije i usluga za Vas. Sledeći put kada posetite našu web stranicu, ovi kolačići nam omogućavaju da automatski prepoznamo da ste ranije posetili našu web lokaciju.

U slučaju da se podaci obrađuju strogo neophodnim tehničkim kolačićima, obrada je neophodna u naznačene svrhe legitimnih interesa koje sledimo mi ili treća strana u skladu sa članom 12 stav1.tačka  6 ZZP. Naši legitimni interesi proizilaze iz gore navedenih svrha.

Analitičke kolačiće koristimo na osnovu Vašeg pristanka (natpis za kolačiće). Pravni osnov je član 6 stav 1. tačka 1 ZZP. Tamo gde se obrada zasniva na Vašem pristanku, imate određena prava kao lice na koje se podaci odnose  (pogledajte dole). Saglasnost se može povući bez navođenja razloga. Povlačenje se može neformalno uputiti na adresu rukovaoca i ne utiče na zakonitost obrade izvršene u prošlosti.

Podaci obrađeni strogo neophodnim tehničkim kolačićima identični su podacima koji se obrađuju kada se pristupi web lokaciji (vidi gore).

Strogo neophodni tehnički kolačići čuvaju se dok ne zatvorite pregledač ili tokom jednog meseca (CookieBar Tipo3). Analitički kolačići se čuvaju 14 meseci.

Većina pregledača automatski prihvata kolačiće.

Međutim, možete da konfigurišete svoj pregledač tako da sprečava bilo kakve kolačiće koji se čuvaju na Vašem računaru ili da se pokaže upozorenje svaki put kada se postavi novi kolačić. Potpuno onemogućavanje kolačića može  međutim ograničiti funkcionalnost naše web stranice.

IV. Upotreba i otkrivanje ličnih podataka i ograničenje svrhe

Svi lični podaci generisani u kontekstu korišćenja naše web stranice i povezanih usluga prikupljaju se, obrađuju i koriste u skladu sa važećim odredbama o zaštiti ličnih podataka isključivo u svrhe izvršavanja ugovora i zaštite sopstvenih legitimnih poslovnih interesa u pogledu savetovanja i podrške našim kupcima i prilagođavanje naših proizvoda njihovim potrebama. Nećemo ustupati Vaše lične podatke trećim licima niti ih na bilo koji drugi način plasirati na tržište.

V. Bezbednost

Imamo uspostavljene tehničke i organizacione mere bezbednosti kako bismo osigurali da su podaci koje nam pružate zaštićeni od slučajnih ili namernih manipulacija, gubitka, uništavanja ili neovlašćenog pristupa. Naše mere bezbednosti se kontinuirano poboljšavaju u skladu sa tehnološkim razvojem.

SSL / TLS šifrovanje

Ova web lokacija koristi tehnologiju šifrovanja SSL / TLS iz bezbednosnih razloga i radi zaštite prenosa poverljivog sadržaja, poput zahteva koje nam šaljete kao operater web lokacije. Šifrovanu vezu možete prepoznati po tome što se adresa adrese pregledača menja iz „http: //“ u „https: //“ i po simbolu brave na traci pregledača. Ako je omogućena SSL / TLS enkripcija, podatke koje nam prenosite ne mogu da čitaju treće strane.

VI. Prava lica na koja se podaci odnose

Prema članu 21 . Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (ZZP), lica na koja se podaci odnose imaju pravo na

 • potvrdu
 • pristup
 • ispravljanje
 • brisanje
 • ograničenje obrade
 • prenosivost podataka
 • prigovor
 • povući svaki pristanak dat u svrhu zaštite podataka
 • podnošenje žalbe nadzornom organu, posebno u državi članici uobičajenog prebivališta, mesta rada ili mesta navodnog kršenja zakona.

Ako se obrada vrši na osnovu legitimnih interesa rukovaoca, imate pravo da prigovorite takvoj obradi. Ako uložite prigovor, obustavićemo obradu sve dok ne budemo u mogućnosti da pokažemo argumentovane legitimne interese za obradu. Ukoliko obrađujemo Vaše lične podatke na pravnoj osnovi „legitimnih interesa rukovaoca“ u svrhe direktnog marketinga, nećemo obrađivati Vaše lične podatke ako se protivite obradi u svrhe direktnog marketinga.

U cilju ostvarivanja ovih prava, lice na koje se odnose podaci može u bilo kom trenutku kontaktirati llice za za zaštitu podataka o ličnosti kod rukovaoca.

VII. Važenje i izmena ove Politike zaštite podataka

Ova politika zaštite podataka važi od juna 2019.