DRÄXLMAIER Group

Pravno obaveštenje

Ove Internet stranice imaju za cilj da vas informišu o DRÄXLMAIER Group i njenim proizvodima. DRÄXLMAIER Group zadržava pravo promene sadržaja svojih Internet stranica bez prethodne najave i bez navođenja razloga.

Smernice
Ovde ćete dobiti informacije o smernicama DRÄXLMAIER Group.

Obaveza izveštavanja
DRÄXLMAIER Group ispunjava svoje obaveze izveštavanja prema UK Modern Slavery Act i California Transparency in Supply Chains Act.

Izjava o odricanju odgovornosti
Ova Internet stranica je sastavljena sa najvećom mogućom pažnjom. Ipak, DRÄXLMAIER Group ne preuzima odgovornost da su sadržani podaci 100 posto tačni ili bez grešaka. DRÄXLMAIER Group čini sve napore kako bi ove Internet stranice bile u skladu sa najnovijim informacijama i dopunama. Sadržaj je namenjen samo u informativne svrhe. Zadržavamo pravo na promene u bilo kom trenutku. DRÄXLMAIER Group nije odgovorna za štetu koja proizilazi direktno ili indirektno upotrebom ove Internet stranice, osim ako nije posledica zlonamernosti ili grubog nemara.   

Internet stranice DRÄXLMAIER Group mogu sadržati veze do veb lokacija drugih kompanija kako u Nemačkoj tako i van nje, na DRÄXLMAIER Group nema uticaja. DRÄXLMAIER Group ne preuzima odgovornost za sadržaj ovih Internet stranica. Za sadržaj ovih Internet lokacija odgovoran je odgovarajući operater veb lokacija. DRÄXLMAIER Group je proverila sadržaj treće strane nakon prvog povezivanja sa stranicom da li postoji moguća zakonska kršenja. U to vreme nije utvrđeno nijedno kršenje zakona. DRÄXLMAIER Group nema nikakav uticaj na trenutni i budući dizajn ili sadržaj povezanih stranica. Postavljanje spoljnih veza ne znači da DRÄXLMAIER Group usvaja sadržaj reference ili veze. Stalna provera spoljnih veza nije moguća za DRÄXLMAIER Group bez konkretnih dokaza o zakonskim kršenjima; međutim, takve spoljne veze biće izbrisane odmah nakon saznanja o bilo kakvom kršenju zakona.

Internet stranice DRÄXLMAIER Group takođe mogu sadržati publikacije, mišljenja ili svedočenja stručnjaka. Informacije koje su označene kao publikacija, mišljenje ili izjava i koje se nalaze direktno na Internet stranicama DRÄXLMAIER Group ili im se pristupa putem veze predstavljaju samo mišljenje dotičnog stručnjaka i nisu nužno identične stavovima DRÄXLMAIER Group. Pored toga, DRÄXLMAIER Group ne preuzima odgovornost za obezbeđivanje tačnosti i potpunosti ovih informacija i mišljenja.

Intelektualna svojina
Ako nije drugačije naznačeno, sve informacije, slike, ilustracije itd. Koje se nalaze na Internet stranicama DRÄXLMAIER Group, vlasništvo su DRÄXLMAIER Group. Sadržaj Internet stranica zaštićen je autorskim pravima.

Sadržaj sa ovih Internet stranica može se reprodukovati samo pod uslovom da je uključeno sledeće obaveštenje o autorskim pravima: “© Copyright DRÄXLMAIER Group, Vilsbiburg, Germany All Rights Reserved.” Sve slike, testovi, grafike, zvukovi, animacije i video datoteke prikazane na ovoj Internet stranici, kao i njihov izgled, podležu zaštiti autorskih prava i drugim zakonima o zaštiti intelektualne svojine. Sadržaj ove Internet stranice ne sme se kopirati, objavljivati, menjati ili koristiti za druge Internet lokacije u komercijalne svrhe. Pored toga, neke Internet stranice DRÄXLMAIER Group sadrže slike koje su zaštićene autorskim pravima trećih lica. Ako nije drugačije naznačeno, svi zaštitni znaci na veb lokaciji DRÄXLMAIER Group zaštićeni su zakonima o zaštitnim znakovima. Ovo se posebno odnosi na Brend DRÄXLMAIER, identifikacione pločice, logotipe preduzeća i ambleme.

Posebno, pružanje ove Internet stranice ne daje niti stvara licencu za autorska prava, patente, brendove ili druga prava. DRÄXLMAIER Group će preduzeti pravne mere protiv bilo kog vida kršenja njegove intelektualne svojine.

Izvor slika
DRÄXLMAIER Group, Fotolia, Shutterstock

Usklađenost u DRÄXLMAIER Group
Usklađenost sa zakonima, pravilima i internim propisima je glavni prioritet kompanije DRÄXLMAIER. Želimo da izbegnemo rizike koji ugrožavaju poverenje kupaca, zaposlenih, dobavljača i drugih zainteresovanih strana u DRÄXLMAIER Group. Stoga se nedolično ponašanje mora otkriti rano, istražiti i odmah otkloniti. 

Postoje različiti načini na koje naši zaposleni mogu da prijave dojave, poput pisma, faksa, telefona, e-pošte ili ličnog izveštaja.
Takođe, pridajemo veliku važnost relevantnim informacijama poslovnih partnera, kupaca i drugih trećih lica. Naše upravljanje usklađenošću direktni je kontakt ovde. Ako želite da ostanete potpuno anonimni, molimo vas da direktno koristite e-mail adresu ombudsmana. Upiti se uvek mogu podneti na lokalnom jeziku, tako da svi imaju istu priliku da podnesu izveštaj.