Inovativni materijali

Našim visokim nivoom inovacija, imamo potencijal da pomognemo u oblikovanju individualne mobilnosti na održiv način i u interesu budućih generacija. U našim naporima da naše proizvode učinimo ekološki prihvatljivim, fokusiramo se na izbor materijala i komponenti, dizajn proizvoda, logistiku i energiju potrebnu za proizvodnju.