Električni sistemi

Iskustvo
i domišljatost

Kao izumitelj specifičnih sistema električnih instalacija po želji kupca, DRÄXLMAIER-ovi električni proizvodi oblikuju arhitekturu električnih sistema u automobilskoj industriji više od 60 godina.
Svojom ukupnom kompetencijom u oblasti elektrike i elektronike, u mogućnosti smo da optimalno dizajniramo sistem električnih instalacija. Koncept sistema se dosledno primenjuje s električnim kontaktima i komponentama koje poboljšavaju sistem instalacija.

Distribucija

Kablovski
sistemi

Gospodar kompleksnosti: Uz 1031 varijante, individualnost se ističe u specifičnom sistemu električnih instalacija za kupca. Izrada i dostava kupcu vrši se po principu "just-in-time" i "just-in-sequence".

Distribucija

Višeslojna
traka

Multi-talentovani: implementirana u strukturu okosnice, višeslojna traka nudi optimalnu elektromagnetnu kompatibilnost zbog efekta poništavanja polja. Kao dalji razvoj klasičnog električnog sistema, ona takođe predstavlja odgovor na buduće zahteve koji se tiču funkcionalnosti i sigurnosti. U isto vreme, ima fleksibilne kablovske priključke i posebno lagan i kompaktan dizajn.

Distribucija

Sistem
podataka

Funkcionalni, sigurni i umreženi: Kompaktna efikasna mreža unutar vozila i sa svojim okruženjem važnija je danas nego ikad ranije. Visokofrekventna i Ethernet rešenja iz DRÄXLMAIER-a okarakterisana su sigurnim prenosom podataka i visokim brzinama prenosa podataka za trenutne i buduće automobilske sisteme.

Zaštita

Distribucija
struje

Modularni, inteligentni i skalabilni: Naš distributer struje može da se montira pojedinačno u skladu sa zahtevima performansi koristeći modularni princip. Pri tome su instalirani samo potrebni moduli, a komponente, zajedno sa kablovskim sistemima, posmatraju se kao funkcionalna celina. Modularni razvodnik napajanja ima odgovarajuće utične konektore za osigurače, releje i ekspanzijske module, kao i direktno kontaktne kablove.

 

Zaštita

Glavna
kutija sa osiguračima

Sigurnost i zaštita za niskonaponske električne sisteme: Glavna kutija osigurača snabdeva električnu opremu iz centralne lokacije neophodnim potencijalom za svaki od njih. Premešta, distribuira i učvršćuje priključene žice na fiksni način - fleksibilno, s promenjivim veličinama osigurača i rasporedima osigurača.

Zaštita

dFuseSmart 48V
funkcionalni modul

Potpuno bezbedno: Korišćenjem laganog, kompaktnog kompleta funkcionalnih modula dFuseSmart 48V, 48-voltni električni sistemi mogu se efikasno i pouzdano zaštititi od električnog luka i drugih električnih smetnji.

Kontakt

dLAM
lamelarni kontakt

Od malog do velikog: Patentirani DRÄXLMAIER lamelarni kontakt je skalabilni kontaktni sistem za visoke struje, male kontakte i mali instalacioni prostor. Svojom nezavisnom fleksibilnom lamelom, njegovi kontakti sprovode frejmove ili napajanje sa maksimalnom pouzdanošću.

Kontakt

dHPT
terminal visokih performansi

Sigurna konekcija: Kao patentirani kontakt velike snage za sve nivoe napona, DRÄXLMAIER terminal visokih performansi ispunjava sve sigurnosne zahteve u pogledu vibracija i temperaturnih varijacija. Porodica dHPT utikača je pouzdana i lagana; takođe ima malu silu umetanja i visoku silu pritiska za kontakt.

Kontakt

Konektor
zavaren trenjem

Dugoročno stabilan i efikasan: Uz ovaj patentirani proceduralni pristup u području kontakta aluminijskih žica, DRÄXLMAIER Group nudi zanimljivu alternativu uobičajenim procesima spajanja. Patentiranu tehnologiju zavarivanja trenjem karakteriše njegov pozitivan materijal, veza sa niskim otporom, kao i efikasni proizvodni procesi.

Električni sistemi

Činjenice
i stvari koje treba znati

Istorija

Naša prva narudžbina 1958. bila je 50.000 kablovskih setova za „mali Volkswagen iz Bavarske“, koji je proizveden u Dingolfingu u Nemačkoj.

KSK revolucija od 1990.

DRÄXLMAIER-ov KSK napravio je revoluciju u arhitekturi električnih sistema vozila.

Širok spektar

Naši kablovski sistemi specifični za kupca mogu se individualno konfigurisati i na taj način precizno prilagoditi potrebama određenog vozila.

Složenost

Električni sistem današnjih premijum automobila sastoji se od 2.200 pojedinačnih žica, 1.000 kontakata, nekoliko kilometara dugog kabla i težak je do 60 kilograma.